Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Priėmimas

  1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.
  2. Vaikai priimami eilės tvarka, tėvams(globėjams, rūpintojams) pateikus prašymą ir sveikatos būklės pažymėjimą. Lopšelio-darželio specialiojo ugdymo komisija gali siųsti vaiką konsultuotis į Pedagoginę-psichologinę tarnybą.
  3. Priimant vaikus, pirmenybė teikiama neįgaliems vaikams, vaikams iš nepilnų šeimų, mokinių ir studentų, besimokančių dieniniuose skyriuose, socialiai remtinų šeimų vaikams ir šeimoms, kuriose yra trys ir daugiau vaikų arba vienas iš tėvų yra pirmos ar antros grupės invalidas.
  4. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma rašytinė sutartis, pagal kurią lopšeliui-darželiui atstovauja direktorius, o vaikui-tėvai (globėjai, rūpintojai).
  5. Vaikų grupės komplektuojamos kasmet iki rugsėjo 1 dienos. Esant laisvų vietų, grupės gali būti komplektuojamos visus metus.
  6. Specialiųjų poreikių vaikas, turintis labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių, visose amžiaus grupėse prilyginamas dviem tos grupės vaikams.
  7. Vaikai iš kitų rajonų priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 1-304

 

Kitų savivaldybių vieno vaiko išlaikymas Panevėžio miesto ugdymo įstaigose nustatytas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-311

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312  patvirtintas  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas ( pakeitimas 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305)

 

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis

Pietų mokestis

 

Vakarienės mokestis

 

2 kartų maitinimo išlaidos

3 kartų maitinimo išlaidos 

 

    Eur 

         Eur

         Eur

      Eur

      Eur

Lopšelio grupė

    0,40

0,86

       0,40

     1,26

     1,66

Darželio grupė

     0,45

       0,98

       0,45

     1,43

     1,88

Vytautas (5m) auklėtojai

Močiutė sakė, kai mano brolis pradės ropoti, bus dulkių siurblys

Auklėtoja ir Viltė

Auklėtoja:

Vilte, valgyk. Žiūrėk – tavo lėkštė pilna...

Viltė: 

Čia ne mano lėkštė, čia darželio.

Eimantas

- Pasižiūrėjau, kaip senelis išėjo per langą