Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

  (nuo 2016-09-01)

Eil.

Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Priskaičiuotas

vidutinis darbo

užmokestis 

Išmokėtas

vidutinis darbo

 užmokestis

1. Direktorius 1 1027,02  769,03
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 802,30   616,68 
3. Vyr.buhalteris 1 702,90 546,21
4. Sekretorius 1 380,00 309,67 
5. Vyr.slaugytojas 1 380,00 352,72 
6. Kasininkas/sandėlininkas 1 380,00 335,34 
7. Ūkvedys 0,75 299,38 253,04 
Pedagogai ir specialistai
8. Auklėtojas 9,81 699,36 481,41 
9. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 778,99 541,56
10. Logopedas 0,5 345,77 255,87
11. Specialusis pedagogas/logopedas 1,25 864,43  643,44
12. Psichologas 0,25 156,20  142,14
13. Meninio ugdymo pedagogas 1 648,94  488,48
Nepedagoginiai darbuotojai
14. Auklėtojo padėjėjas 8 380,00   317,52 
16. Virėjas 2 380,00  317,27
17. Pagalbinis darbininkas 2 380,00   318,74 
18. Einamojo remonto darbininkas 0,5 190,00  172,90
19. Valytojas 1 380,00  289,67
20. Kiemsargis 1 380,00   317,27 
21. Sargas 2,5 532,00  406,52

 

 

 

Rožė teatre

Rožė (3,6m), pažiūrėjusi teatre spektaklį, klausia:

- Močiute, o jei aš būčiau teatre spektaklininkė?

Močiutė juokiasi:

- Ir ką ta spektaklininkė darytų?

- Spektakliuotų, ką gi dar?

Vaikai lauke

Lauke vaikai susėdę ant suoliuko „važiuoja mašina“. Erlandas – „vairuotojas“.

Augustai, eik pažiūrėk ar dūmai rūksta. Augustas nubėga prie „mašinos“ galo, pasilenkia, pasižiūri:

Rūksta kažkokie surūgę...

Erlandas (4 m.)

Mano kaimas yra ten, kur obuolių daug.