Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

  (nuo 2018-02-01)

Eil.

Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Pastovioji dalis

Kintamoji dalis

Priskaičiuotas darbo užmokestis

1. Direktorius 1 1080,75
1080,75
2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1 814,88
3. Vyr.buhalteris 1 728,75 43,73 772,48
4. Sekretorius 1 424,00 25,44 449,44
5. Vaikų maitinimo ir higienos specialistas 1 453,15
453,15
6. Sandėlininkas apskaitininkas 0,75 327,94 19,68 347,62
7. Ūkvedys 0,75 318,00 19,08 337,08
Pedagogai ir specialistai
8. Auklėtojas 11,17 711,00
711,00
9. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 1,64 825,48
825,48
10. Logopedas 1 716,82
716,82
11. Specialusis pedagogas/logopedas 0,75 537,62
537,62
12. Psichologas 0,25 161,32
161,32
13. Neformaliojo švietimo mokytojas (meninis ugdymas) 1 728,75
728,75
Nepedagoginiai darbuotojai
14. Auklėtojo padėjėjas 8 418,37 22 440,37
16. Virėjas 2 417,38 12,64 430,02
17. Pagalbinis darbininkas 2 400,00
400,00
18. Nekvalifikuotas atsitiktinių darbų darbininkas 0,5 200,00
200,00
19. Valytojas 1 400,00
400,00
20. Kiemsargis 1 400,00
21. Sargas 2,5 560,00
560,00

 

 

 

Vaikai lauke

Lauke vaikai susėdę ant suoliuko „važiuoja mašina“. Erlandas – „vairuotojas“.

Augustai, eik pažiūrėk ar dūmai rūksta. Augustas nubėga prie „mašinos“ galo, pasilenkia, pasižiūri:

Rūksta kažkokie surūgę...

Rožė ir sausainiai

Rožė(3,3 m) atsineša visą saują sausainių.

Močiutė, tai pačiusi, sako:

- Tiek daug sausainių valgyti nesvaika. jei vieną kitą suvalgytum, tada gal būtų nieko blogo.

Rožė atsako:

- Tai aš ir valgysiu po vieną

Auklėtoja ir Viltė

Auklėtoja:

Vilte, valgyk. Žiūrėk – tavo lėkštė pilna...

Viltė: 

Čia ne mano lėkštė, čia darželio.