Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

  (nuo 2019-04-01)

Eil.

Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Pastovioji dalis

Kintamoji dalis

Priskaičiuotas darbo užmokestis

1. Vadovų atlyginimų vidurkis 2 1289,72 64,49 1354,20
2. Vyr.buhalteris, apskaitininkas 1,25 993,02 84,07 1077,09 
3. Kiti administracijos darbuotojai 3 681,91 47,66 729,57
Pedagogai ir specialistai
4. Auklėtojas 9,81 1026,11
1026,11
5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 1104,92
1104,92
6. Kiti specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) 3 1151,03
1151,03
Nepedagoginiai darbuotojai
7. Auklėtojo padėjėjas 8 581,06 25,48 606,54
8. Virėjas 2 581,28 58,13 639,41
9. Nekvalifikuoti darbuotojai 6,5 640,38
640,38

 

 

 

Rožė ir sausainiai

Rožė(3,3 m) atsineša visą saują sausainių.

Močiutė, tai pačiusi, sako:

- Tiek daug sausainių valgyti nesvaika. jei vieną kitą suvalgytum, tada gal būtų nieko blogo.

Rožė atsako:

- Tai aš ir valgysiu po vieną

Auklėtoja ir Viltė

Auklėtoja:

Vilte, valgyk. Žiūrėk – tavo lėkštė pilna...

Viltė: 

Čia ne mano lėkštė, čia darželio.

Vytukas (5m.)

Vytukas turi mažą broliuką ir pasakoja auklėtojai:

- Močiutė sakė, kai brolis pradės ropoti, bus dulkių siurblys