Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Panevėžio lopšelio-darželio „Rūta“ darbuotojų darbo užmokestis

  (nuo 2019-04-01)

Eil.

Nr.

 

Pareigybės pavadinimas

Etatų skaičius

Pastovioji dalis

Kintamoji dalis

Priskaičiuotas darbo užmokestis

1. Vadovų atlyginimų vidurkis 2 1289,72 64,49 1354,20
2. Vyr.buhalteris, apskaitininkas 1,25 993,02 84,07 1077,09 
3. Kiti administracijos darbuotojai 3 681,91 47,66 729,57
Pedagogai ir specialistai
4. Auklėtojas 9,81 1026,11
1026,11
5. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas 3 1104,92
1104,92
6. Kiti specialistai (logopedas. specialusis pedagogas, psichologas. meninio ugdymo mokytojas) 3 1151,03
1151,03
Nepedagoginiai darbuotojai
7. Auklėtojo padėjėjas 8 581,06 25,48 606,54
8. Virėjas 2 581,28 58,13 639,41
9. Nekvalifikuoti darbuotojai 6,5 640,38
640,38

 

 

 

Rožė apie kiškius

Rož (3,10 m) klausia močiutės:

- Ar visi kiškiai turi ūsus?

- Žinoma, turi, - atsako močiutė.

- O kaip kiškienė mama, ji irgi su ūsais? 

Rožė ir paveikslas

Rožė (3,5 m) su močiute žiūri į senovinį paveikslą ir žavisi moterų suknelėmis. Močiutė paaiškina, kad senovėje visos moterys vilkėdvo ilgas sukneles. Rožė atsidususi klausia:

- O jei vėl ateis senovė, ar aš galėsiu tokią suknelę apsirengti?

Laurynas (3m.11 mėn.)

Mano gimtadienis bus tada, kai mama padarys gimtadienį. Reikia pirmiausia nesusirgti.