Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Priėmimas

  1. Vaikai į lopšelį-darželį priimami Panevėžio miesto savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir jos pakeitimu.
  2. Vaikai priimami vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administratoriaus 2018-02-02 įsakymu Nr.A-84(41E) patvirtintu Paanevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos aprašu.
  3. Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma rašytinė sutartis, pagal kurią lopšeliui-darželiui atstovauja direktorius, o vaikui-tėvai (globėjai, rūpintojai).
  4. Specialiųjų poreikių vaikas, turintis labai didelių ir didelių specialiųjų poreikių, visose amžiaus grupėse prilyginamas dviem tos grupės vaikams.

Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. 1-312  patvirtintas  Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose nustatymo tvarkos aprašas ( pakeitimas 2015 m. lapkričio 26 d. Nr. 1-305 , pakeitimas 2019 m. rugpjūčio 22 d. Nr. 1-293)

 

Grupės pavadinimas

Pusryčių mokestis

Pietų mokestis

 

Vakarienės mokestis

 

2 kartų maitinimo išlaidos

3 kartų maitinimo išlaidos 

 

    Eur 

         Eur

         Eur

      Eur

      Eur

Lopšelio grupė

0,48

1,03 0,44 1,51 1,99

Darželio grupė, priešmokyklinė

0,54

1,18

0,54 1,72 2,26

 

Viltė (4m.)

Viltė (4 m.) ruošiasi miegoti. Ant stalo padeda plaukų gumytę: Auklėtoja, aš pasidėsiu savo kasytes ant stalo.

Rožė ir paveikslas

Rožė (3,5 m) su močiute žiūri į senovinį paveikslą ir žavisi moterų suknelėmis. Močiutė paaiškina, kad senovėje visos moterys vilkėdvo ilgas sukneles. Rožė atsidususi klausia:

- O jei vėl ateis senovė, ar aš galėsiu tokią suknelę apsirengti?

Vytukas (5m.)

Vytukas turi mažą broliuką ir pasakoja auklėtojai:

- Močiutė sakė, kai brolis pradės ropoti, bus dulkių siurblys