Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Kovo mėnesio renginiai

01 d. „Nykštukų" grupės ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Pirmosios raidės" Panevėžio m. Šiaurinėje bibliotekoje
05 d. Priešmokyklinio ugdymo „Drugelių" ir „Rūtelių"  grupių ugdytinių išvyka į Kaziuko mugę Rožyno progimnazijoje
08 d. Žiemos šventė
12 d. „Rūtelių", „Nykštukų" ir „Kiškučių" grupių vaikų kūrybinių darbų parodėlė „Katinai saulės laukia"
 14 d.  Raiškiojo skaitymo konkursas „Šimtas posmų Lietuvai" (skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti )
21 d. Svečiuose Rožyno progimnazijos pradinukai. Spektaklis „Kaip kurmis žemei gerus darbus darė" 
III sav. „Rūtelių" grupės ugdytinių išvyka į UAB „Aukštaitijos vandenys"
I-IV sav. „Rūtelių" ir „Nykštukų grupių dalyvavimas ŽŪM ir IKI „Sodinčius" akcijojse dėl šiltnamio
21 d. Raiškiojo skaitymo konkursas Panevėžio ikimokyklinių įstaigų ugdytiniams „100 posmų Lietuvai" Šiaurinėje bibliotekoje
26 d. Svečiuose muzikinė grupė iš Kauno „Ainiai"
29 d. Dalyvavimas dainų konkurse „Daina Lietuvai" Lopšelyje-darželyje „Žvaigždutė"

Po konferencijos

Ilgai ruošta respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikas pokyčių kelyje. Augame kartu" praūžė. Slaukėme daug svečių iš įvairių respublikos vietų: Biržų, Kauno, Joniškio, Kėdainių, Šiaulių miestų ir rajonų ir kt. Ačiū visiems, kurie prisidėjo ją organizuojant ir vykdant.  Ypatingai noriu padėkoti mūsų lopšelio-darželio specialiajai pedagogei metodininkei Vita Kazlaučiūnaitei, logopedei metodininkei Giedrei Urbonienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Inai Povilaitienei, moderatoriams -  auklėtojoms  metodininkėms Elenai Mitkienei ir Jolantai Valuntienei. Atskiras ačiū - moderatorėms, Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos logopedei metodininkei, specailiajai pedagogei Rasai Sėdžiuvienei ir Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė" specialiajai pedagogei metodininkei Ingai Budrytei. Taip pat dėkoju partneriams -  Panevėžio pedagogų švietimo centrui, Panevėžio Rožyno progimnazijai - be jūsų pagalbos nebūtume tokio renginio padarę.

O čia trumpas reportažas iš vykusios konferencijos  

Straipsnelis apie konferenciją

Direktorė Regina

Pakeistas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas

Pakeistas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo

Registracija į ikimokyklinio ugdymo mokyklas

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3d. įsakymu Nr. A-107 „Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos patvirtinimo", tėveliai patys gali elektroniniu būdu pateikti prašymus, pažiūrėti vaiko eilę ikimokyklinėje įstaigoje. tai galima padaryti prisijungud adresu: darzeliai.panevezys.lt

Rožė ir sausainiai 2

Rožytė (3,3m) paima cukruotą sausainį, rodo į cukrų ir sako:

- Kaip cukrus nesveika!

Tada nukrapšto cukrų, deda jį į burną ir klausia:

- O dabar sausainis sveikas?

Viltė

- Igne, žinok, kai aš užmiegu, mane miegas ima... 

Andželinos šlepetės

Andželina atėjo į grupę su naujomis šlepetėmis: Auklėtoja, tu negali nepastebėti mano kojų.