Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Lapkričio mėnesio renginiai

06 d. Pyragų diena - „Rūtelių" priešmokyklinio ugdymo grupės renginys
08 d.  „Nykštukų" grupės ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Nykštukų kaimas"
09 d. „Linksmoji valandėlė"
09 d. „Žvirbliukų" grupės ugdytinių išvyka į senąsias Panevėžio kapines
13 d. „Rūtelių" priešmokyklinio ugdymo grupėsugdytinių išvyka į Smėlynės biblioteką (edukacinis užsiėmimas)
II sav. „Pelėdžiukų" grupės ugdytinių kūrybinių darbų paroda „Stebuklingas lapų šokis"
II-III sav. Skaitymo savaitė
15 d. „Nykštukų" grupės ugdytinių išvyka į Ėriškių amatų centrą(edukacinis užsiėmimas molio dirbtuvėse)
16 d. Atvira veikla „Rūtelių" grupėje
16 d. Tolerancijos diena. Dalyvauja „Rūtelių" ir „Drugelių" grupių ugdytiniai
13 d. "Rūtelių" priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinių išvyka į „Kick-off:RoboPanevėžys" konferencijos Robotų dirbtuves

 

Po konferencijos

Ilgai ruošta respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Vaikas pokyčių kelyje. Augame kartu" praūžė. Slaukėme daug svečių iš įvairių respublikos vietų: Biržų, Kauno, Joniškio, Kėdainių, Šiaulių miestų ir rajonų ir kt. Ačiū visiems, kurie prisidėjo ją organizuojant ir vykdant.  Ypatingai noriu padėkoti mūsų lopšelio-darželio specialiajai pedagogei metodininkei Vita Kazlaučiūnaitei, logopedei metodininkei Giedrei Urbonienei, direktoriaus pavaduotojai ugdymui Inai Povilaitienei, moderatoriams -  auklėtojoms  metodininkėms Elenai Mitkienei ir Jolantai Valuntienei. Atskiras ačiū - moderatorėms, Panevėžio pedagoginės psichologinės tarnybos logopedei metodininkei, specailiajai pedagogei Rasai Sėdžiuvienei ir Panevėžio lopšelio-darželio „Jūratė" specialiajai pedagogei metodininkei Ingai Budrytei. Taip pat dėkoju partneriams -  Panevėžio pedagogų švietimo centrui, Panevėžio Rožyno progimnazijai - be jūsų pagalbos nebūtume tokio renginio padarę.

O čia trumpas reportažas iš vykusios konferencijos  

Straipsnelis apie konferenciją

Direktorė Regina

Pakeistas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas

Pakeistas Panevėžio miesto savivaldybės tarybos sprendimas „Dėl vaikų priėmimo į ikimokyklinio ugdymo mokyklas ugdytis pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas tvarkos aprašo

Registracija į ikimokyklinio ugdymo mokyklas

Vadovaujantis Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 3d. įsakymu Nr. A-107 „Dėl Panevėžio miesto ikimokyklinio ugdymo mokyklų vaikų registracijos ir eilių sudarymo tvarkos patvirtinimo", tėveliai patys gali elektroniniu būdu pateikti prašymus, pažiūrėti vaiko eilę ikimokyklinėje įstaigoje. tai galima padaryti prisijungud adresu: darzeliai.panevezys.lt

Rožė ir sausainiai 2

Rožytė (3,3m) paima cukruotą sausainį, rodo į cukrų ir sako:

- Kaip cukrus nesveika!

Tada nukrapšto cukrų, deda jį į burną ir klausia:

- O dabar sausainis sveikas?

Dominykas

- Auklėtoja, aš namie turiu stalo tenisą! Bet tik stalo neturiu...

Rožė ir paveikslas

Rožė (3,5 m) su močiute žiūri į senovinį paveikslą ir žavisi moterų suknelėmis. Močiutė paaiškina, kad senovėje visos moterys vilkėdvo ilgas sukneles. Rožė atsidususi klausia:

- O jei vėl ateis senovė, ar aš galėsiu tokią suknelę apsirengti?