Panevėžio lopšelis-darželis Rūta
facebook
twitter
logotype
deco
img1
img2
img3

Dėl ugdymosi šeimoje įgyvendinimo

 Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020 m. gegužės 20 d. nutarimu Nr. 504 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą. Su aprašu galite susipažinti čia 

Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorius 2020 m. birželio 5 d. įsakymu Nr. A-459 patvirtino Panevėžio miesto savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą(si) šeimoje pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo bendrąsias programas, sąrašą

Eimantas

- Pasižiūrėjau, kaip senelis išėjo per langą

Rožė teatre

Rožė (3,6m), pažiūrėjusi teatre spektaklį, klausia:

- Močiute, o jei aš būčiau teatre spektaklininkė?

Močiutė juokiasi:

- Ir ką ta spektaklininkė darytų?

- Spektakliuotų, ką gi dar?

Rožė ir sausainiai 2

Rožytė (3,3m) paima cukruotą sausainį, rodo į cukrų ir sako:

- Kaip cukrus nesveika!

Tada nukrapšto cukrų, deda jį į burną ir klausia:

- O dabar sausainis sveikas?